Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Szervezeti felépítés

Abonyi Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, létszáma, munka és ügyfélfogadási rendje

szervezeti felépítés
1. A hivatal megnevezése, jogállása, irányítása, vezetése
1.1 A hivatal elnevezése: Abony Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) 1.2 A hivatal Abony Város Önkormányzata által alapított, a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével működő önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, jogi személy. 1.3 A hivatal az önkormányzat működésével, az önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával, az önkormányzati és közigazgatási hatósági ügyek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. 1.4 A polgármester a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében jogkörében irányítja a hivatalt, b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának a szervezésében a döntések előkészítésében és végrehajtásában, c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, e) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére, f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 1.5 A jegyző a) vezeti a hivatalt, b) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, e) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, f) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén, g) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő, h) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, i) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, j) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, k) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről, l) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat. 1.6 A hivatal képviseletét a jegyző látja el. A jegyző a hivatal eseti képviseletére a hivatal köztisztviselőinek meghatalmazást adhat. 2 1.7 A jegyzőt távolléte esetén az aljegyző helyettesíti. Az aljegyző által ellátandó feladatokat a jegyző határozza meg.


2. A hivatal belső szervezeti tagozódása
A hivatal feladatait az alábbi osztályi szintű szervezeti tagozódásban látja el.

- Titkárság
- Gazdasági Osztály
- Adóosztály
- Hatósági és Szociális Ügyek Osztály
- Településfejlesztési Osztály

A hivatal belső szervezeti egységei közötti munkamegosztás rendjét és a konkrét feladatokat az Abonyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.


3. A hivatal ügyfélfogadási rendje

A jegyző minden hétfőn 15.00 - 18.00 óra között ügyfélfogadást tart.

A hivatalban az ügyfélfogadási idő:
Hétfőn: 13.00 - 18.00 óráig
Kedden: szünetel
Szerdán: 8.00 - 16.00 óráig
Csütörtökön: szünetel
Pénteken: 8.00 - 12.00 óráig tart.


4. A hivatal munkarendje


A hivatal köztisztviselőinek és közszolgálati munkaviszonyban álló munkavállalóinak munkaideje heti 40 óra. A hivatalban a munkaidő: hétfőn: 7,30 - 18,00 óráig kedden, szerdán: 7,30 - 16,00 óráig csütörtök 7,30 - 15,00 óráig pénteken 7,30 - 12,30 óráig tart.