Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
CTKT Humán Szolgáltató Központja

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Humán Szolgáltató Központja
 
Az intézmény címe:
2740. Abony Szilágyi Erzsébet u. 3.
 
Elérhetőségei:
T: 53-360-056, 53-562-123
E-mail cím: hszk.abony@gmail.com
Intézményvezető neve: Deákné Orosz Zsuzsa
 
Szolgáltatásaink:
• Család- és gyermekjóléti szolgálat
• Idősek Nappali ellátása (Idősek Klubja)
• Házi segítségnyújtás
• Szociális Étkeztetés
• Támogató szolgálat
• Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
 
 
Család- és gyermekjóléti szolgálat

Célja

A szociális munka eszközeivel és módszereivel segíti a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűnését, illetve a kialakult veszélyeztetettség miatt a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését.

A családsegítő feladata szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az életvezetési képesség megőrzésében. A problémák kezelésének elsődleges eszköze a család erőforrásainak feltárása, a kliens önállóvá válása.

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai, szolgáltatásai:
• Információnyújtás gyermeki, szülői jogokról, kötelezettségekről, szociális ellátásokhoz, támogatásokhoz való hozzájutás lehetőségeiről, módjáról ügyintézés menetéről
• Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
• gyermeknevelési, egészségnevelési, konfliktuskezelési tanácsadás
• ügyintézésben, hivatalos eljárásokban való segítségnyújtás (nyomtatványok beszerzése, kitöltésében való segítség)
• szociális segítő tevékenység végzése (családgondozás) a családban jelentkező működési zavarok, ill. konfliktusok megoldása érdekében - gyerekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal
• kríziskezelés
• tartós munkanélkülieknek, fiatal munkanélkülieknek álláskeresési tanácsadás
• közösségfejlesztő programok szervezése
• jelzőrendszer működtetése
• közvetítés más szolgáltatásokba intézményen belül vagy kívül (pl. közösségi ellátás, házi segítésnyújtás, pszichológiai, jogi tanácsadás)
• kapcsolattartás és együttműködés a Család és Gyermekjóléti Központtal

A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai szóban vagy írásban igényelhetőek. Az igénybevétel térítésmentes.

A Szolgálat  munkatársai:
Balog-Kökény Krisztina szakmai vezető
Farkas Erika családsegítő
Tóth Andrea családsegítő
Vilmányi Klára családsegítő
Sztankó Gábor családsegítő

Az intézmény nyitva tartása:
Hétfő: 8-16.30
Kedd: Zárva
Szerda: 8-16.30
Csütörtök: Zárva
Péntek: 8-14

Az intézmény elérhetőségei:

Telephely: 2740 Abony, Szilágyi Erzsébet u. 3.
Telefon/fax: 06/53-360-056, 06-53-562-123
06/70-3866671, 06/70-3866651

***

Idősek Nappali ellátása (Idősek Klubja)
Rózsakert Nyugdíjas Klub

Szolgáltatásaink
A nappali ellátás a saját otthonukban élő:
• tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai
• tisztálkodási, mosási, vasalási, varrási lehetőség,
• szabadidős programok szervezése (sajtótermékek, könyvek, kártya-és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása),
• lehetőség van csoportos foglalkozásokon való részvételre – napi torna, kézműves foglalkozások.
• szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
• életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
• hivatalos ügyek intézésének segítése,
• szükség esetén más szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése pl: Szociális Étkeztetés, Támogató Szolgálat, Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

A nappali ellátás igénybevételének módja
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásos kérelmére, indítványára történik.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

Munkatársak:
Idősek Klubja szakmai vezető: Szabóné Ferenczi Mária
Gondozó: Dirnerné Tóth Sára

Nyitvatartás:
Hétfő 07.30 – 16.00
Kedd 07.30 – 16.00
Szerda 07.30 – 16.00
Csütörtök 07.30 – 16.00
Péntek 07.30 – 13.30

Elérhetőségek:
Telefon: +36-53/562-200 +36-70/517-8679
Email: hszk.abony@gmail.com 
 
Igényléshez szükséges személyi okmányok
• Személyi igazolvány és lakcímkártya
• TAJ kártya
• Igazolás a havi jövedelemről:
- NYUFIG igazolás,
- utolsó havi nyugdíjszelvény,
- folyószámla kivonat
- Rendszeres szociális segély: határozat, szelvény

***

Házi segítségnyújtás

Szolgáltatásaink

A házi segítségnyújtás a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes elsősorban időskorúak ellátását szolgálja. A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartását az egyéni szükségleteinek megfelelően.

A házi segítségnyújtás tevékenységei:
1. Személyi gondozás:
a. Információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, ügyintézés
b. Gondozási és ápolási feladatok (fürdetés, étkeztetés, gyógyszeradagolás)
2. Szociális segítés:
a. Gyógyszer kiváltás, bevásárlás, segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában
b. az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés   Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy, ill. háziorvos kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 

Az ellátás igénybevételének módja: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselő kérelmére, melyet a Házi segítségnyújtás Szakami vezetőjéhez kell benyújtani. A Humán Szolgáltató Központ igazgatója a gondozási szükséglet vizsgálata alapján elbírálja a kérelmet, és engedélyezi a szociális segítést vagy a személyi gondozást.

Térítési díj
Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, a térítés mértékét a helyi rendelet szabályozza. További információkért keresse fel személyesen az irodánkat, vagy érdeklődjön telefonon, ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

Munkatársak:
Szakmai vezető: Szabóné Ferenczi Mária
Gondozók: Hegedűsné Egedi Ildikó
Somodi Lászlóné
Szalókiné Mucsi Marianna
Tóth Józsefné
Varga Krisztina

A szolgáltatás igénybevételének ideje:
Hétfő07.30 – 16.00
Kedd07.30 – 16.00
Szerda07.30 – 16.00
Csütörtök07.30 – 16.00
Péntek07.30 – 13.30
 
Kapcsolat: Szabóné Ferenczi Mária
Telefon:+36-53/562-200       +36-70/517-8679
Email:hszk.abony@gmail.com

Igényléshez szükséges személyi okmányok:
• Személyi igazolvány és lakcímkártya
• TAJ kártya
• Igazolás a havi jövedelemről
• Háziorvosi/szakorvosi igazolás, Zárójelentés

***

Szociális Étkeztetés

Ellátásra jogosultak: Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.

Mit kell tennie, ha az étkezést igénybe szeretné venni?
a) az ellátást szóban, vagy írásban kérelmezni kell
b) igazolni kell a havi rendszeres jövedelmet, ill. a jogosultsági feltételt.

Étkeztetés igénybevétel módja:
Ebéd megrendelés egész hónapra előre történik. Ételhordóról és annak tisztántartásáról mindenki maga gondoskodik. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni.

Térítési díj: Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, a térítés mértékét a helyi rendelet szabályozza. További információkért keresse fel személyesen az irodánkat, vagy érdeklődjön telefonon, ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

Munkatársak:
Szakmai vezető:Szabóné Ferenczi Mária
A szociális étkeztetést koordinálja: Dirnerné Tóth Sára

Kapcsolat: Szabóné Ferenczi Mária
Telefon:+36-53/562-200       +36-70/517-8679
Email:hszk.abony@gmail.com

Igényléshez szükséges személyi okmányok:
• Személyi igazolvány és lakcímkártya
• TAJ kártya
• Igazolás a havi jövedelemről
• Háziorvosi/szakorvosi igazolás, Zárójelentés

***

Támogató szolgálat

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 

Mi a támogató szolgáltatás feladata?
- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), 
- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, 
- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, 
- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, 
- segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, 

A támogató szolgáltatás igénybevétele során ki minősül szociálisan rászorultnak?
Súlyosan fogyatékos a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülő személy. 

A súlyos fogyatékosságot milyen irattal lehet igazolni? 
- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, 
- az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. 
Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

A szolgáltatás igénybevétele a fogyatékos személy kérelmére indul, melyet személyesen bejelenthet az igénylő, családtag, házi orvos. A kérelmet a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központ, Támogató Szolgálat vezetőjéhez, Gulyás Nórához kell benyújtani: 2740 Abony, Köztársaság u. 6.

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, a térítés mértékét a helyi rendelet szabályozza. A térítési díj óradíjból és szállítási kilométerdíjból tevődik össze. A személyi segítés és a szállító szolgáltatás térítési díjának számítása jövedelemhatárok alapján történik. 

szociálisan nem rászoruló vagy egyéb személy szállítása, csak szabad kapacitás esetén, a szállítási díj városon belül 150/Ft/km, városon kívül 100 Ft/km.

Munkatársak:
Támogató Szolgálat vezető: Gulyás Nóra
Gépkocsivezető: Bárány Csaba
Személyi segítők: Árpás Krisztina
Radványi Ferencné

Nyitvatartás:
Hétfő 08.00 – 16.00
Kedd 08.00 – 12.00
Szerda 08.00 – 16.00
Csütörtök ZÁRVA
Péntek 08.00 – 12.00

Kapcsolat: Gulyás Nóra
Telefon: +36-53/360-238 +36-70/386-7048
Email: hszk.abony@gmail.com

***

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Szolgáltatásaink

A pszichiátriai betegek közösségi ellátása a krónikus pszichiátriai betegek életét az otthonukban kíséri figyelemmel, az önálló életvitel kialakításához, megtartásához nyújt segítséget. A mentális betegségben szenvedők a napi feladatok ellátására, (ügyintézés, családi konfliktusok kezelése) nem minden esetben képesek. Az ilyen élethelyzetben elszenvedett kudarcélmény gyakran vezet visszaeséshez, hónapokig tartó kórházi kezeléshez. A gondozónők látogatása, a rendszeres kapcsolattartás lehetővé teszi, hogy együtt oldjuk meg a krízishelyzeteket, az élet kisebb - nagyobb gondjait.

Az ellátás keretében segítjük:
- a szociális - egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutást,
- a lakhatás körülményeinek javítását,
- a szabadidő szervezett eltöltését,
- a munkavállaláshoz szükséges készségek fejlesztését, önsegítő csoportok szerveződését. - Segítséget nyújtunk a pszichés betegség megismeréséhez, a visszaesést jelző tünetek megtanulásához, ezáltal lényegesen csökken a kórházi kezelések száma. A komplex segítségnyújtás eredménye, hogy ügyfeleink mentális állapota javul, kevesebb időt töltenek kórházban, megtanulják a problémáik leküzdésének módját. A gondozó személyek segítségével csökken a családtagok terhelése, hamarabb érhető el az életminőség javulása, nő a munkaerő - piacra való visszatérés esélye.

A közösségi ellátás igénybevételének módja:
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, térítésmentes. Az ellátás, a pszichiáter szakorvos javaslata alapján, az ellátást igénylő kérelmére történik. A szolgálatnál személyesen vagy telefonon történő igénybejelentést követően a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget.

Munkatársak:
Közösségi koordinátor: Gulyás Nóra
Közösségi gondozók: Kozma Tímea, Krupincza Renáta

Nyitvatartás:
Hétfő08.00 – 16.00
Kedd08.00 – 12.00
Szerda08.00 – 16.00
Csütörtök   ZÁRVA
Péntek08.00 – 12.00

Kapcsolat: Gulyás Nóra
Telefon:+36-53/360-238       +36-70/386-6976
Email:hszk.abony@gmail.com