Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Településfejlesztési Osztály

Tisztelt Látogató!

A továbbiakban megismerkedhet a Településfejlesztési Osztályon folyó munkával.

Az osztályon feladatellátás az alábbi területeket foglalja magában:
 1. Fenntartás-üzemeltetés,
 2. Vagyongazdálkodás,
 3. Településfejlesztési feladatok ellátása.
A Településfejlesztési Osztályon az alábbi munkatársak látják el a feladatokat:


  emelet 102. szoba53/360-135/144
Csiga-Bagdács Kláratelepülésfejlesztési ügyintézőemelet 105. szoba,
20. ügyfélpult
 53/360-135/142
Mádi Csabatelepülésfejlesztési ügyintézőemelet 105. szoba,
20. ügyfélpult
 53/360-135/142
Batta-Nagy Nóratelepülésfejlesztési ügyintézőemelet 105. szoba,
20. ügyfélpult
 53/360-135/145
Csanádi Csabatelepülésfejlesztési ügyintézőemelet 105. szoba,
20. ügyfélpult
53/360-135/145


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13,00-18,00 óráig

Szerda: 8,00-16,00 óráig

Péntek: 8,00-12,00 óráig


A Településfejlesztési Osztály feladatkörei:

              A főépítészi tevékenységgel összefüggésben:
 • a rendezési tervek készítésével, egyeztetésével, véleményezésével, jóváhagyásával, nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos előkészítő és koordinatív feladatok ellátásáról való gondoskodás,
 • a város arculatát meghatározó tisztségviselői döntés-tervezetek és előterjesztések véleményezése,
 • korlátozási kártalanítási ügyek előkászítésének koordinálása,
 • területrendezési, területfejlesztési programok, koncepciók véleményezése, kiemelt figyelemmel a város helyzetére

  Fenntartás-üzemeltetéssel kapcsolatban:
 • az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő építmények, ingatlanok, közművek, közlekedési és vízi létesítmények felújításához, vagy karbantartásához szükséges dokumentációk biztosítása,
 • a szakágak szerinti koordináció biztosítása, állásfoglalások, szakvélemények beszerzése,
 • közútkezelői hozzájárulás adása nyomvonalas létesítmények, illetve önkormányzati utak esetén;
 • a létesítéshez, építés-szrelésekhez, használatbavételekhez, üzemeltetésekhez szükséges szakhatóságok, társulások, közüzemi szolgáltatók, gazdálkodó szervezetek részére benyújtandó ügyiratok, dokumentációk, dokumentumok összeállítása és beszerzése az engedélyek határidőre történő bizotsítása céljából.

  Vagyongazdálkodással kapcsolatban:
 • az önkormányzati vagyon működtetésével, hasznosításával kapcsolatos előkészítő, koordináló és végrehajtó feladatok,
 • a forgalomképes vagyon elemzése, annak bővítése, hasznosítására lehetőségek feltárása, projektek kidolgozása,
 • a vagyoni jellegű kiajánlások összegyűjtéséről, megjelenítéséről gondoskodás,
 • az önkormányzati forgalomképes vagyon racionális gazdálkodási feltételének biztosításához szükséges telekalakításaival kapcsolatos feladatok végzése, ennek során együttműködik a társszervezetekkel, bizottságokkal és az illetékes külső szervekkel,
 • a vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletek és belső szabályzatok betartása,
 • az önkormányzati lakások, nem lakás célú helyiségek fenntartásához, üzemeltetéséhez, értékesítéséhez és bérbeadásához kapcsolódó feladatok ellőátása,
 • a lakbérhátralékok behajtásával kapcsolatos feladatok,
 • az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések előkészítése.
             Településfejlesztéssel kapcsolatban:
 • a létesítmények, építmények, közművek, víznyerő bázisok, szennyvíztisztító és kezelő telepek, vízgazdálkodási építmények, hulladékgazdálkodás feledatai, közlekedési építmények fejlesztési célú tervek és kivitelezések biztosítása
 • a beszerzett, záradékolt, hatályos engedélyekről naprakész nyilvántartás vezetése szakáganként, azok folyamatos figyelemmel kísérése és karbantartása (módosítási, változtatási, stb. igénye),
 • a pályázati dokumentációk előkészítése és kidolgozása a pályázati kiírásokban meghatározott tartalommal egyezően, az elbíráláshoz szüksége mértékéig - a pályázati dokumentációk összeállításához szükséges mellékletek beszerzése, biztosítása céljából a pályázat kimutatásában részt vevők (tervezők, szakértőkí, hatóságok, társszervezetek) munkájának koordinálása,
 • a pályázatokról naprakész nyilvántartás vezetése , szakágankénti bontásban,
 • a nyertes pályáztatoknál gondoskodás a vonatkozó törvények és rendeletek tartalmával egyező módon a szükséges eljárások előkészítéséről a ráfordítások és források biztosítása céljából,
 • a befejezett fejlesztési célú (beruházás, átalakítás, rekonstrukció, rendeltetés változás) megvílósított javakról a vonatkozó törvények és rendeletek szerint az állományváltozás dokumentálása (aktiválás, csökkentés, módosítása, átértékelés), együttműködve a Gazdasági Osztállyal,
 • a közbeszerzési eljáráson kívüli - beruházással kapcsolatos - versenyeztetési feladaok lebonyolításáról való gondoskodás