Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Minőségpolitika

A Polgármesteri Hivatal vezetőivel szemben mindenkori követelmény, hogy a minőségpolitikájában megfogalmazott célok elérése érdekében az ISO 9001 minőségirányítási rendszerszabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert működtessenek.
 
Ennek megvalósulása és érvényesülése érdekében Minőségirányítási Kézkikönyvet és ehhez kapcsolódóan Minőségirányíítási Eljárásokat dolgozott ki - teljes összhangban a szabvány valamennyi, a minőségirányítási rendszert érintő elemével, valamint az abban foglalt következményekkel - és napi tevékenysége során alkalmazza és működteti a minőségirányítási rendszert.

A Polgármesteri Hivatal vezetőivel kapcsolatos folyamatos elvárás:

 • A szakmai munka mindenkori követelményeinek megfelelő minőségi munkafeltételek - személyi és infrastrukturális - biztosítása
 • A szolgáltatást igénybe vevők folyamatos megelégedésének elérése,
 • A minőségirányítási szabvány ismerete és munkafolyamatokban történő napi alkalmazása,
 • A minőségirányítási előírásoknak megfelelő ellenőrző és helyesbítő tevékenységek végzése,
 • A dolgozók minőségi szemléletének folyamatos szinten tartása,
 • A megújulási, s az új iránti fogékonyság és azok bevezethetőségének, alkalmazhatóságának minőségi szempontok alapján történő vizsgálata,
 • Javaslattétel a minőségirányítási rendszer folyamatos, a szabvány előírásaival összhangban álló fejlesztésére-

Vevőközpontúság

A Polgármesteri Hivatallal kapcsolatban álló, szolgáltatást igénybe vevők igénye és követelménye, hogy aa hivatal az elvárásoknak megfelelően szervezze mindennapi munkavégzését. Ezen fő alapelvre épülő elvárás:

 • A minőségi munkavégzés hatékony és a feladatok ellátását legjobban elősegítő módszerek, eljárások alkalmazásával végzett tevékenység,
 • A szolgáltatások nyújtásánál és a beszállítókkal szemben meghatározó az alkalmazott minőségközpontúság és eredményesség,
 • A szolgáltatást igénybe vevők igényeinek maradéktalan kielégítése.

Minőségpolitika


A Polgármsteri Hivatal legfőbb céljának tekinti a tevékenységi körébe tartozó feladatok euronform módszerek és szabványok követelményeit egyaránt kielégítő színvonalú ellátását.

Tevékenysége jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, a szolgáltatást igénybe vevők igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánja bizotsítani. A szolgáltatási tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében elvárt a dolgozóktól a folyamatos megújulás, fogékonyság az új munkamódszerek iránt, a töretlen szakmai fejlődés.

Minden vezetői szinten elvárt a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülése és a minőségi munkavégzés végrehajtása és megkövetelése. A munkatársak kötelessége a jó minőség biztosítására, védelmére és fejlesztésére való törekvés, a minőségi előírások és követelmények betartása

Tervezés

Minőségcélok

A Polgármesteri Hivatalon belül minden, erre alkalmas funkcióra és szintre meghatározottak a minőségcélok, melyek összhangban vannak a hivatal minőségpolitikájával, valamint a folyamatos fejlődéssel kapcsolatos elkötelezettséggel.

A minőségirányítási rendszer tervezése

A Polgármesteri Hivatal olyan minőségirányítási rendszert működtet, amelynek szerves részét képezi a minőségirányítási tervezés. Egyes tevékenységekre vonatkozó külön igény esetén Minőségtervet készít, amelyben meghatározza mindazon folyamatokat és erőforrásokat, amelyek szükségesek a megkövetelt minőség eléréséhez.

Meghatározza és biztosítja:

 1. azokat a szabályozásokat, folyamatokat, erőforrásokat és szakismereteket, amelyek szükségesek a megkövetelt minőség eléréséhez,
 2. az ellenőrzési eljárásokat és feladatokat, valamint az ezekre vonatkozó dokumentumok összhangját,
 3. a szolgáltatás során alkalmazandó megfelelő munkafolyamatokat, ellenőrzési és igazolási módszereket,
 4. az elfogadhatósági feltételeket az ügyfelek kiszolgálására jellemzőkre és követelményekre.
Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció

Felelősségi körök és hatáskörök

A Polgármesteri Hivatal a minőségpolitikájában megfogalmazott célok elérése érdekében az ISO 9001 minőségirányítási rendszerszabvány előírásainak megfelelően olyan minőségirányítási rendszert működtet, mely mindenkor biztosítja, hogy a Polgármesteri Hivatal a leghatékonyabban tudja végrehajtani a minőségirányítási rendszerben megfogalmazott követelményeket a mindennapi munkája és a Polgármesteri Hivatal egyéb működési területein egyaránt.

E követelménynek megfelelően alakította ki szervezeti felépítését, mely hatékonyan tud megfelelni a minőségirányítási követelményeknek:

 1. minden szinten biztosítja a minőségi munkavégzés valamenniy feltételét,
 2. lehetővé teszi, hogy a minőségirányítási információk áramlása minden irányba működjön,
 3. megoldva a nem megfelelőség megelőzését,
 4. illetve a hiábavaló folyamatok végzését.