Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Szerzői jogi tájékoztató

A www.abony.hu internetes oldalon található tartalom Abony Város Önkormányzatának szellemi tulajdonát képezi, a weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását a lentebb ismertetett nemzetközi és magyar jogszabályok védik.

Abony Város Önkormányzata fenntartja a weboldal felhasználásával, így bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő többszörözésével (másolás, anyagi hordozón való rögzítése), terjesztésével (nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétel) kapcsolatos jogot, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit.

Jogosulatlan a felhasználás különösen akkor, ha arra törvény, vagy az arra jogosult Abony Város Önkormányzata szerződéssel engedélyt nem ad, vagy ha a felhasználó jogosultságának határait túllépve használja fel a művet. A felhasználó köteles Abony Város Önkormányzatát a felhasználás módjáról, és mértékéről tájékoztatni.

Abony Város Önkormányzat előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos ismételten és rendszeresen az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy video anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) másolása, újrahasznosítása, illetve feldolgozása online és nyomtatott formában egyaránt.

A honlapot jogszerűen felhasználó személy az oldal tartalmának jelentéktelen részét – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, azonban így sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A www.abony.hu oldal tartalmának szerzői joga Abony Város Önkormányzatát illeti meg, kivéve abban az esetben, ha konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

Értesüléseket átvenni, szabadon felhasználni az időszerű napi eseményekről való tájékoztatás céljából és kizárólag a forrásra történő hivatkozással lehet.

Nem kell engedély az idézéshez, azonban annak meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Idézés esetén a forrás megjelölésével kérünk rámutatni – link elhelyezésével – a forrásra, a portál megfelelő oldalát megjelölve, valamint az ott esetlegesen megjelölt szerző megnevezésével. Tilos az átvett információk tartalmát megváltoztatni.

Egy adott szöveg szó szerinti közléséhez Abony Város Önkormányzat írásbeli engedélye szükséges.

A jogszerű felhasználáshoz szükséges írásbeli engedély megadása, illetve az engedélyhez kötött felhasználás módjáról és mértékéről való felhasználás érdekében Abonyi Polgármesteri Hivatalát kell megkeresni írásban, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

A fentiektől eltérni csak Abony Város Önkormányzatával kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az Abony Város Önkormányzatával szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén Abony Város Önkormányzata polgári jogi igényként követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, a jogsértés abbahagyását, illetve az ilyen jellegű magatartástól való eltiltást, a jogsértő általi adatszolgáltatást, a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését, sérelemdíj megfizetését, továbbá a jogsértéssel összefüggésben felmerült kárának megtérítését.

Aki Abony Város Önkormányzatának fenti jogainak megsértésével a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz, büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexének szerint sérti az újságírói etikát, aki másnak szellemi termékét sajátjaként teszi közzé, vagy tünteti fel (plágium). Kimeríti az etikai vétség fogalmát, aki szerzőként tudatosan mást tüntet fel; más szellemi termékét eltorzítva idézi, a torzítást valóságosnak tüntetve fel; a szerző beleegyezése nélkül közli alkotását, vagy megváltoztatja annak tartalmi elemét, illetve egyetértése nélkül azt méltatlan környezetbe helyezi; a más által felkutatott, közzétett és eredetinek számító témát, forrásra való hivatkozás nélkül, sajátjaként ad közre. Az etikai vétség miatt a 10. § 10.3. pontjában meghatározott büntetések szabhatók ki.


Vonatkozó jogszabályok:

     -          A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
     -          Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
     -          Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
     -          Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi védelméről
     -          Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről


Kapcsolat: abony@abony.hu