Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola

 
KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Elérhetőségek:
 • 2740 Abony, Kálvin János utca 1.
 • Tel/fax: 53/360-931, 53/360-037, 53/562-183
 • E-mail: bihari.zeneiskola@pr.hu
 • Honlap: http://www.bihari.abony.hu/
 • Facebook: https://www.facebook.com/bihari.zeneiskola
 • Igazgató: Bakosné Kocsi Judit
 
A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskolának meghatározó szerepe volt és van Abony város művészeti-szellemi életében. Az abonyi Bihari János Zeneiskola 1952-ben az ország első falusi zeneiskolájaként nyitotta meg a kapuját a tanulni vágyók előtt. Jelenleg 14 tanszakon (zongora, hegedű, gordonka, gitár, furulya, fuvola, klarinét, trombita, harsona tenor-tuba, kürt, ütő, szolfézs-zeneelmélet) foglalkoznak a gyermekek művészi képzésével, nevelésével. Az intézményben nagy múltú fúvós és vonós zenekar működik.

A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola feladata az alapfokú művészetoktatás, a zeneművészet oktatása. A művészetoktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. A nevelőtestület a hangszeres tudás elsajátítása mellett a gyermek teljes körű fejlesztésére és olyan közeg megteremtésére törekszik, amelyben a zene szeretete természetes, hozzájárulva ezzel a harmonikus, érzelem gazdag személyiség kialakulásához. Az intézmény mindennapjait meghatározó elvek, módszerek és az itt oktató pedagógusok elkötelezettsége biztosítja a hatékony ízlés- és emberformáló tevékenységet, a művészetek szeretete által boldogabbá váló generáció felnevelését.

Az intézmény telephelyei:
- 2740 Abony, Báthory János utca 2.
- Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2740 Abony Kálvin J. u. 11.
- Somogyi Imre Általános Iskola 2740 Abony Szelei u. 1.

A Zeneiskola, mint alapfokú művészeti iskola sajátos helyet foglal el a közoktatás rendszerében.

A legfontosabb kritériumokat a Nemzeti Köznevelési Törvény 16.§-a tartalmazza:

16. §
(1) Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.
(2) Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, amelynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet ágakban folyhat. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet.
(3) Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

Hitvallásunk a művészeti nevelésről:

A művészeti nevelés alapvető minden gyermek fejlődésében. Ez a képzés azért fontos a fejlődő gyermek nevelésében, mivel a művészet és a művészeti nevelés elsődleges értékei egybeesnek alapvető értékeinkkel. Az alapfokú művészeti iskola egyike azoknak a nevelési színtereknek, ahol a nevelés hatékonyságának függvényében értékek jönnek létre. Mivel a művészeti oktatásnak képességfejlesztő és értékközvetítő, speciális szakirányú tehetséggondozó és személyiségfejlesztő hatása van, ennek megfelelően egy művészeti tárgyakat oktató iskola profilja nem lehet egyoldalú tárháza egyetlen irányzatnak sem. Nevelési céljaink az egyéni és a közösségi nevelés útján teljesedhetnek ki. A művészetoktatás célja, hogy legyen kiegészítője a közoktatásnak, fejlessze az alapműveltségre építve az egyén képességeit, tehetségét, amely végezetül teljesedjen ki a közösségi formákon belül.

Ezek a képességek a következők:
- aktivitás,
- együttműködés,
- kreativitás,
- belső koncentráció (figyelem, munkamorál, kitartás),
- minőség felismerése,
- szereplési készség.

Mind olyan képességekre gyakorol fejlesztő hatást, amelyre az embernek a hétköznapi életben és munkájában egyaránt szüksége van. Ezeket a célokat pedagógusaink az alapfokú művészeti oktatás tantervein keresztül képesek teljesíteni úgy, hogy a tehetséges fiatalokat egy-egy területen magasabb művészeti szintre juttassák.

Ezeken belül kiemelt szempontok: művészeti készség fejlesztése, az elméleti oktatás fontos szerepe, nyitás a technikai fejlődés irányába, tehetséggondozás, nemzeti kultúra, népi hagyományok ápolása, megőrzése, hátrányos helyzetűek differenciáltabb fejlesztése.

A művészeti nevelés jelentősége az európai integráció miatt is megnőtt, hiszen az EU-hoz való csatlakozás feltételezte a közös európai kulturális szintet az oktatásban, módszerekben, tantervekben, pedagógiai ismeretekben egyaránt. Ennek következtében a művészeti iskola továbbképzési programjában is jelentős szerepet kap az új személyiség és képességfejlesztő pedagógiai módszerek megismerése. Kiemelt célként fogalmazódik meg a differenciált művészeti képességfejlesztés, ezen belül is a tehetséggondozás. Tapasztalatok szerint minden gyermekben szunnyad valamilyen fajtája a tehetségnek. Kérdés, hogy ezt környezete és mi, pedagógusok észre vesszük-e időben, és biztosítani tudjuk-e fejlődésüket. Tanáraink felelőssége ebben igen nagy. A művészeti iskola feladata, hogy megadjon ehhez minden szakmai hátteret, gondoskodjon az utánpótlásról, különböző módszerekkel és technikákkal keresse meg a tehetségeket, nekik színes képzési lehetőséggel biztosítsa a választást, az átjárhatóságot egyes szakok között, tágítsa látókörüket, adjon élményt.
 
Eredményeink:
A zeneiskola 1952-től nagymértékben hozzájárul Abony város kultúrájának gondozásához, a közösségi művelődéshez, a város kulturális színvonalának emeléséhez, helyi és országos közművelődési, tanulmányi, zeneművészeti versenyeken elért, kiemelkedő teljesítményével.   A zeneiskolából az elmúlt 60 évben közel 200 zenetanár, énektanár, hangszeres művész került ki. Az ország minden tájára, országhatárainkon túlra vitték az abonyi Bihari János Zeneiskola hírét. A következőkben egy kis ízelítőt szeretnénk nyújtani iskolánk életéből, és az elmúlt 10 év eredményeiből.
 
Abonyban két évtizede rendezünk a Fúvószenekari Egyesülettel Pünkösd tájékán Fúvószenekari Fesztivált, melyre az ország minden tájáról érkeznek résztvevők. Zenekaraink (fúvós, vonós) rendszeresen utaznak külföldre, versenyekre, fesztiválokra (Németország, Franciaország, Erdély, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, stb.) A Fúvószenekar havi rendszerességgel szerepel a régiónkban, növendékeink nyáron zenei táborokban vesznek részt (balatonszárszói zenei tábor, ütős tábor).
 
Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai:

Minden évben megismétlődnek az aktuális időpontokban:
 • Növendékhangversenyek,
 • Zenei Világnap, október 1.
 • Adventi hangverseny,
 • Karácsonyi hangverseny,
 • Újévi Koncert (Fúvószenekar)
 • Magyar Kultúra Napja
 • Bihari évforduló
 • Alapítványi Bál
 • Fúvószenekari Fesztivál
 • Tanári hangverseny
 • Nyári Zenés Esték
 • Amatőr Színjátszás zenekari kísérete
 
Helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Városunkban, Abonyban és a környékbeli településeken kulturális eseményeken, kiállítások megnyitóin rendszeresen veszünk részt, élőzenei produkciókkal színesítjük a különböző rendezvények programját, hangversenyeket szervezünk. Iskolánk a város társadalmi életének, nemzeti és helyi ünnepeknek, kulturális egészségügyi- és sport rendezvényeknek állandó résztvevője. Az intézmény tanulói, tanárai, kamaracsoportjai, zenekarai a társadalmi rendezvények aktív szereplői.
 
199240 éves jubileumi ünnepség – nemzetközi konferencia keretében 7 ország képviselői vettek részt.
1994XI. IGEB Konferencia (Fúvószene Kutatók Világtársasága)
1995IV. Európai Ifjúsági Fesztivál Az abonyi zeneiskola egyik helyszíne volt az országos rendezvénynek.
1997Zeneiskolai Zenekarok III. Országos Fesztiválja – a falusi zeneoktatás 45. éves évfordulójára
2000Millenniumi Regionális Találkozó – volt tagiskolák találkozója és közös hangversenye
2001Kodály Zoltán: Háry János daljátékának bemutatója
2002Jubileumi Évforduló – 50 éves az abonyi Bihari János Zeneiskola
2003Kacsoh Pongrácz: János Vitéz c. daljátékának bemutatója
2004Bihari János születésének 240. évfordulója
2007Szirmai: Mágnás Miska c. operettjének bemutatása
2008Kálmán Imre: Obsitos c. operettjének bemutatása
2008Aug. 20. Városi ünnepség esti programja, Dal- Nóta és Operettgála
2009Nóti Károly: Nyitott ablak zenés bohózat bemutatása
2009Jakobi Viktor: Leányvásár
2010Camoletti: Leszállás Párizsban bemutatása
2010Bencsik István: Kölcsönlakás bemutatása
2010Erkel-est (Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója)
2010Kálmán Imre: Csárdáskirálynő bemutatása
2011Collodi: Pinokkió bemutatása
2012 Szilágyi László - Zerkovitz Béla: Csókos asszony, Dés László –Geszti Péter : A dzsungel könyve musical bemutatása , A Bihari János AMI 60. évfordulójának rendezvénye
2013Charles Dickens:Twist Olivér
2014  Rideg Sándor: Indul a bakterház bemutatása, Bródy János- Szörényi Levente: István a király című rockopera bemutatása, I. Bihari János Hegedű- és Kamarazenei Fesztivál, Aladdin bemutatása 
 
 
Az intézmény jövőképe, ennek érdekében végzett tevékenységek, erőfeszítések:
Intézményünk életében jelentős esemény volt, hogy 2012-ben lebontásra került a régi zeneiskola épülete. Helyére felépült a Kultúra Háza, mely szerves egységet alkot az új zeneiskola épületével. 2013-ban megvalósulhatott az a régi álmunk, hogy szép új korszerű épületbe költözhettünk. Ezáltal ma már megfelelünk a kor igényeinek és így vonzóvá tesszük a XXI. században mindazokat a zenei neveléstől független tárgyi feltételeket is, amely a mai kor emberének elengedhetetlen feltétele.   Szeretnénk, és akarjuk folytatni azt az évtizedek óta megkezdett szakmai munkát, melyet 1952-ben elkezdtünk. Még magasabb színvonalon biztosítjuk Abonyban a zenei nevelést, melynek egyik meghatározó pillére a teljes szakos ellátottság biztosítása. A minőségi munka, a minőségi zeneoktatás kérdése a legfontosabb ügy számunkra, a színvonal állandó emelése, a zenekultúra terjesztése. Méltó legyen működésünk ahhoz a tényhez, hogy Abonyban alakult meg az ország első falusi zeneiskolája 1952-ben, és innen terjedt el egész Pest megyében az állami zeneoktatás. Büszkén vállaljuk múltunkat, eredményeinket, és bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló szép sikereket érünk el.
 
Az utóbbi 10 év eredményei (a teljesség igénye nélkül)
2002/2003. tanév - kürt - 1 különdíj (Kisújszállás)
 
2004/2005. tanév - hegedű - döntőbe jutott 1 növendék (Szombathely)
 
2005/2006. tanév - fuvola - III. hely (1 növendék) (Kaposvár)
mélyréz - III. hely (1 növendék) (Kiskunfélegyháza)
zongora - I. helyezett (Cegléd)
kamarazene - Nívódíj (Cegléd)
fuvola - III. díj (1 növendék) (Cegléd)  
 
2006/2007. tanév - kürt - 1 különdíj (Kisújszállás)
fuvola - I. díj (1 fő) II. díj (1 fő) különdíj (1 fő) (Cegléd)
szolfézs - Arany Diploma (Budapest)
 
2009/2010. tanév:
 
    
Esemény, verseny, rendezvényHelyezés, eredményTanuló neveTanár neve
    
I. Pest Megyei Rézfúvós Kamarazenei Verseny VeresegyházII. helyezésBálint István, Mező László, Kovács Márk, Tóth Istvándr. Gajdos István József
I. Pest Megyei Rézfúvós Kamarazenei Verseny VeresegyházIII. helyezésVarga Bálint, Urbán Dávid, Flammer Boglárka, Tóth Istvándr. Gajdos István József
X. Országos Zeneiskolai Kürtverseny KisújszállásII. helyezésDózsa László PéterCsáki Kálmán
X. Országos Zeneiskolai Kürtverseny KisújszállásKülöndíjPolónyi LeventeCsáki Kálmán
V. Regionális Gitárverseny, BalassagyarmatEmléklapPintér ZoltánMelczer Zoltán
I. Nagykőrösi Gitáros TalálkozóKiemelt nívódíjPintér ZoltánMelczer Zoltán
I. Nagykőrösi Gitáros TalálkozóNívódíjAngyal MartinOlgyay Gábor
I. Nagykőrösi Gitáros TalálkozódicséretNagy BendegúzOlgyay Gábor
I. Pest Megyei Dallam - ütőhangszeres Szólóverseny GödEmléklapSzekeres RenátóUgró Béla
II. Országos Hangjegykártya verseny, EsztergomIV. helyezésDózsa László PéterP.Tóth Erika
II. Országos Hangjegykártya verseny, EsztergomVIII. helyezésKun OrsolyaP.Tóth Erika
Szekeres Béla Trombita Emlékverseny, Bp.I. helyezésPetrucz PiroskaPetrucz György
V. Pest Megyei Fuvolaverseny, SzentendreII. helyezésPetrezselyem Eszter ZsófiaTatár Csilla
 
2010/2011. tanév:
 
    
Esemény, verseny, rendezvényHelyezés, eredményTanuló neveTanár neve
    
Erkel Ferenc élete és munkássága vetélkedő BudakesziEmléklapTajti Katinka, Csizmadia Szimonetta, Hegedűs Fanni, Bartúcz Kristóf, Szuda Gergő, Petrezselyem Eszter Zsófia, Murvai Noémi, Módos Nikolett Éva, Virág Szabolcs, Bevíz Rozália Rebeka, Szabó Vivien, Nagy Borbála, Herédi EmmaBakosné Kocsi Judit és P. Tóth Erika
XIII. Országos Koncz János Hegedűverseny területi válogató SzentendreEmléklapTörök Anna BorbálaBúzás Dóra
V. Pest Megyei Kamarazenei VersenyDicséretTajti Katinka, Balogh Mihály, Tarkó AnettBodor Tibor
V. Pest Megyei Kamarazenei VersenyDicséretPetrucz Piroska, Petrucz PálPetrucz György
V. Pest Megyei Kamarazenei VersenyNívódíjUrbán Boglárka, Dózsa László Péter, Vincze Tibor István, Urbán Dávid, Koncsik Tibor Gábor, Jónás Péter, Barati Bendegúzdr. Gajdos István József
V. Pest Megyei Kamarazenei VersenyKiemelt nívódíjS.Tóth Izabella, Török Anna BorbálaKovács Erika, Búzás Dóra
V. Pest Megyei Kamarazenei VersenyKiemelt nívódíjSzabó Benedek, Major Márk, Kormos Máté, Földi AttilaPetruczné Bozsó Klára
V. Pest Megyei Kamarazenei VersenyKiemelt nívódíjBrezvai Anna, Petrezselyem Eszter Zsófia, S.Tóth IzabellaTatár Csilla, Kovács Erika
Nógrád és Pest Megyei Művészeti Iskolák VI. Gitárversenye DunakesziEmléklapSzeghő KatalinMelczer Zoltán
VI. Pest Megyei Fuvolaverseny SzentendreI. helyezésPetrezselyem Eszter ZsófiaTatár Csilla
VI. Pest Megyei Fuvolaverseny SzentendreEmléklapBrezvai AnnaTatár Csilla
II. Nemzetközi Hegedű Fesztivál TörökszentmiklósEzüst minősítésTörök Anna Borbála, Bognár SzonjaBúzás Dóra
III. Országos Hangjegykártya Verseny EsztergomArany minősítés 8. helyKormos MátéP.Tóth Erika
III. Országos Hangjegykártya Verseny EsztergomEzüst minősítésDózsa László Péter, Módos Nikolett Éva, Urbán Dávid, Koncsik Tibor Gábor,P.Tóth Erika
II. Pest Megyei Rézfúvós VersenyII. helyezésKoncsik Tibor Gábordr. Gajdos István József
II. Pest Megyei Rézfúvós VersenyIII. helyezésUrbán Dáviddr. Gajdos István József
II. Pest Megyei Rézfúvós VersenyI. helyezésPolónyi RichárdCsáki Kálmán
II. Pest Megyei Rézfúvós VersenyIII. helyezésPolónyi LeventeCsáki Kálmán
II. Pest Megyei Rézfúvós VersenyI. helyezésBarati BendegúzBenedek Gyula
II. Pest Megyei Rézfúvós VersenyII. helyezésUrbán Boglárkadr. Gajdos István József
Pest Megyei Klarinétverseny, MonorEmléklapSzabó Benedek, Szaniszló Eszter AnnaPetruczné Bozsó Klára
 
A 2011/2012 tanév aktuális eredményeiről a teljesség igénye nélkül néhány kiemelkedő teljesítményről szólnék. Szeptember végén két csapattal vettünk részt Dunakeszin a Liszt-emlékév alkalmából a Hungaroton Zenei Vetélkedőn, ahol mindkét csapatunk előkelő helyezést ért el. A 2011/2012-es tanévben dr. Gajdos István József növendéke, Urbán Dávid bejutott Zalaegerszegre, az Országos Trombitaverseny döntőjébe. 2011. december 04-én a hatvani Országos Kamarazene Fesztiválon Búzás Dóra hegedűs növendéke, Bognár Szonja maximális pontszámmal első díjat nyert. 2011. december 16-án iskolánk Kortárs Zenei Vetélkedőt rendezett, melynek játékvezetője Varga Károly volt. A napokban Pomázon az Országos Fuvolaverseny területi válogatóján vettünk részt, és bízunk benne, hogy Petrezselyem Eszter Zsófia bekerül az országos döntőbe.
 
2012/2013. tanév:
 
    
III. Pest Megyei Rézfúvós Versenyen IIII. helyezés Barati BendegúzBenedek Gyula
Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál szóló kategóriaII.helyBognár SzonjaBúzás Dóra
Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál szóló kategóriakülöndíjTörök Anna BorbálaBúzás Dóra
Pest Megyei Kamarazenei Fesztiválnívódíj,Petrucz Pál Petrucz György           
Pest Megyei Kamarazenei FesztiválonnívódíjPetrucz PiroskaPetrucz György
Hatvani Országos Barokk zenei Fesztivál és Verseny I. díjKoncsik- Treczker Tibor GáborDr. Gajdos István József
III. Pest Megyei Kamarazenei VersenynívódíjKoncsik- Treczker Tibor GáborDr. Gajdos István József
Hatvani Országos Barokk zenei FesztiválI. díjVincze Tibor IstvánDr. Gajdos István József
III. Pest Megyei Kamarazenei VersenynívódíjVincze Tibor IstvánDr. Gajdos István József
Hatvani Országos Barokk zenei Fesztivál és VersenyI. díjUrbán BoglárkaDr. Gajdos István József
III. Pest Megyei Kamarazenei Versenynívódíj Urbán BoglárkaDr. Gajdos István József
III. Pest megyei  Rézfúvós VersenyenI. helyezésVarga BlankaDr. Gajdos István József
III. Pest megyei  Rézfúvós VersenyenI. helyezésNagy DomonkosDr. Gajdos István József
III. Pest Megyei Kamarazenei VersenyKiemelt NívódíjS.Tóth IzabellaKovács Erika
XI. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen KisújszállásonI. helyezésDózsa László PéterCsáki Kálmán
III. Pest Megyei Göd Rézfúvós VersenyenI. helyezésDózsa László PéterCsáki Kálmán
XI. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen KisújszállásonIII. helyezésPolónyi LeventeCsáki Kálmán
III. Pest Megyei Göd Rézfúvós VersenyenIII. helyezésPolónyi LeventeCsáki Kálmán
XI. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen KisújszállásonII. helyezésPolónyi RichardCsáki Kálmán
 
2013/2014. tanév:
 
   
Sörös ÉvaFekete FanniDél- Pest Megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen  Dicséret
Sörös ÉvaTóth RitaDél- Pest Megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen   Dicséret
Sörös ÉvaVirág DóraDél- Pest Megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen  Dicséret
Petrucz GyörgyPetrucz PálDél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj
Petrucz GyörgyPetrucz PiroskaDél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj
Petrucz GyörgyKelemen Ferenc TamásDél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj
Petrucz GyörgyRácz Zsolt AlexDél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj
Nagypálné Dienes ErikaMódos DávidDél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj
Búzás DóraBognár SzonjaXIV. Országos Koncz János Hegedűverseny döntőjében jutalomban részesült, a Dél Pest Megyei  Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj, és  az I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire Kiírt Országos versenyen elért I. Díj,
Fazekas-Tatár CsillaUrbán BiankaDél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj
Fazekas-Tatár CsillaMuhi  Angelika RékaDél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és  Versenyen két kamaracsoporttal elért Kiemelt Nívódíj
Csáki KálmánKengyel MátéDél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj
Dr. Gajdos István JózsefUrbán BoglárkaDemecseri  III. Országos Rézfúvós Fesztiválon  Ezüst Minősítéséért és az I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Versenyen elért I. Díj.
Dr. Gajdos István JózsefVincze Tibor Gábor I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Versenyen elért I. Díj.
Dr. Gajdos István JózsefKoncsik Treczker TiborDemecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon kapott Ezüst Minősítés és az I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Versenyen elért I. Díj.
Dr. Gajdos István JózsefVarga BlankaDemecseri, III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért kiemelt arany minősítés,
Kovács ErikaS. Tóth IzabellaFerenczy György Országos Zongoraversenyen kapott Dicséretért, a IV. Nemzetközi Zongorafesztiválon elért Ezüst Minősítés, a Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és versenyen két kamaracsoporttal elért Kiemelt Nívódíj
Benedek GyulaBarati BendegúzA Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért Arany Minősítés
Benedek GyulaSeres Ármin ZénóA Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért Ezüst Minősítés
Benedek GyulaRimóczi MartinA Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért Ezüst Minősítés

A 2014/2015-ös tanév eredményei:
I. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál
2014. október 21.

SZÓLÓ KATEGÓRIA  
I. Korcsoport:
Sánta Luca - Felkészítő tanár: Búzás Dóra - Ezüst
II. Korcsoport:
Bognár Szonja - Felkészítő tanár: Búzás Dóra - Arany
Bevíz Fruzsina - Felkészítő tanár: Szekeresné Berta Edit - Ezüst
III. Korcsoport:
Török Anna Borbála - Felkészítő tanár: Búzás Dóra - Ezüst

KAMARA KATEGÓRIA
I. Korcsoport:
Bevíz Fruzsina, Csucsulya Anita, Fekete Fanni - Dicséret- Felkészítő tanár: Szekeresné Berta Edit, Sörös Éva
Fekete Fanni, Tóth Rita, Virág Dóra - Dicséret - Felkészítő tanár: Sörös Éva
Szabó Lídia Borbála, Tóth Lili - Nívó díj - Felkészítő tanár: Búzás Dóra, Polyákné Györe Éva
Bognár Szonja, Török Anna Borbála, S. Tóth Izabella - Kiemelt Nívó - Felkészítő tanár: Búzás Dóra, Dóra Hajnalka
 
VII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny
2014. november 28. Cegléd
I. korcsoport:
Kiemelt Nívó díj: Bognár Szonja, Török Anna Borbála - hegedű és S. Tóth Izabella - zongora - Felkészítő tanár: Búzás Dóra, Dóra Hajnalka
Nívó Díj: Dénes Veronika - furulya és Mucsi Roland - gitár - Felkészítő tanár: Benedekné Török Annamária, Nagypálné Dienes Erika
Dicséret Díj: Bevíz Fruzsina, Csucsulya Anita - hegedű és Fekete Fanni - gordonka - Felkészítő tanár: Szekeresné Berta Edit, Sörös Éva
II. korcsoport:
Kiemelt Nívó Díj: Vincze Tibor István, Koncsik Trecker Tibor Gábor - trombita és Urbán Boglárka - tenorkürt - Felkészítő tanár: Dr. Gajdos István József
III. korcsoport:
Kiemelt Nívó Díj: Benke Márta, Kiss Alexandra és Petruczné Bozsó Klára - klarinét - Felkészítő tanár: Petruczné Bozsó Klára
Nívó Díj: Varga Noémi, Bognár Szonja, Török Anna Borbála, Seres Lujza Panna, Abonyi Kata, Kovács Ildikó Réka - hegedű - Felkészítő tanár: Búzás Dóra
Dicséret Díj: Rácz Zsolt Alex, Gulyás Petra, Kelemen Ferenc Tamás, Petrucz György - trombita Felkészítő tanár: Petrucz György
 
VI. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál December 11-12.
Bognár Szonja - hegedű II. helyezett - Felkészítő tanár: Búzás Dóra - Zongorán kísért: Dóra Hajnalka   Bihari Kvartett: Koncsik Treczker Tibor Gábor- trombita, Urbán Bianka és Barati Bendegúz - tenorkürt Felkészítő tanár: Dr. Gajdos István József
 
A 2007. évben végzett minősítési eljárás során intézményünket „Kiváló”- ra minősítették.

Bakosné Kocsi Judit
igazgató