Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2010 augusztus 11 szerda - 15:05:33     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0

 
 
 
Pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

Abony Város Önkormányzata (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abony, Simonffy u. 3. sz. alatti 409/3 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan adatai:
Címe:Abony, Simonffy u. 3.                      
Természetbeni fekvése:belterület

Helyrajzi szám: 409/3 hrsz.

Ingatlanhoz tartozó földterület nagysága:3143 m2

Az ingatlan hasznos alapterülete:290 m2
                     
Művelési ága: Kivett lakóház, udvar
 

Az ingatlan komfortfokozata: összkomfortos
Az ingatlant jelenleg határozatlan idejű bérleti jogviszony terheli, lakott.

 
 
 
Az ingatlan kb. 22-28 éve épült, bővítése és korszerűsítése 11 éve történt meg. Az ingatlan közművekkel (víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna) ellátott, a fűtése központi fűtés gázüzemű kazánnal. Az ingatlanba a közműveket önálló mérőhelyek kialakításával bekötötték, illetve kiépítették. Az ingatlan területén található egy hagyományos tégla falazatú, földszint + tetőtér beépítésű családi ház, mely kettő és három félszobát foglal magába. A főépületen kívül egy szabadonálló műhelyépület található az ingatlan területén, mely több ütemben épült, acélváz szerkezetes létesítmény, mely rendeltetését tekintve asztalos műhely. A műhelyépület három műhelyteret, bemutatótermet és szociális helyiségeket foglal magába, ill. részben galériázott a bemutató terem és a szociális helyiségek felett.  Az ingatlan az értékelés időpontjában rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van, a lakóépület karbantartott.  

A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2010.08.23.-án 14.00 óráig  

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot tevők ajánlataikat minden oldalon aláírással ellátva, egy példányban nyújthatják be zárt borítékban, a pályázati kiírásban meghirdetett, ajánlatok beadására nyitva álló határidőben. A zárt borítékon a pályázatra utaló megnevezést fel kell tüntetni.  
 
Ajánlatok elbírálására jogosult:   Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Az elbírálás a pályázat benyújtását követő, munkaterv szerinti ülésén történik.   A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.     A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

 -                   a pályázati felhívásban feltételek elfogadására vonatkozóan,
-                   a vételár összegére vonatkozóan.  

A pályázó köteles:


-                   aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni.  Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.  

Az ajánlatok felbontásának
 

Helye:

Abony Város Polgármesteri Hivatal

Abony, Kossuth tér 1.

Időpontja:   2010.08.23.-án 14.15 h

Módjanyilvános  

Az eredményhirdetés  

Helye:
                  Abony Város Polgármesteri Hivatal
                                        Abony, Kossuth tér 1.

Időpontja:   2010.08.27-án 10.00 óra

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.   Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-832 telefonszámon a Településfejlesztési Osztályon kapható.    

Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.
                                                                                                                                                                                    polgármester