Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2010 szeptember 22 szerda - 08:27:02     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0

Pályázat
Abony Város Önkormányzata

                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet

Intézményvezető-főigazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2740 Abony, Újszászi út 21-23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fő szabály szerint a 43/2003.(VII.29.) ESzCsM.rendelet szerint
- elkészíti az intézmény SZMSZ- ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő szabályzatokat, rendelkezéseket, házirendet.
- feladatát képezi az intézet szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és gazdaságilag hatékony működtetése. Feladatának ellátása során a hatályos jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, illetőleg a fenntartó határozatainak figyelembevételével jár el.
- A költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott és tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyon kezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlása.
- A költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségvállalások összhangjának érvényesítése, költségvetési, fejlesztési beruházási tervek elkészítése, jóváhagyása.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Egyetem, orvostudományi egyetemi végzettség, egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
§         legalább 5 éves vezetői gyakorlat, bűntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket, az iskolai végzettségeket igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az 5 év es vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anygát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen.
§         nyilatkozat arról, ( a személyes adatokról szóló 1992.évi LXIII. törvény 3. §(1) bekezdése alapján), hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatain ak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt veveők a betekintési jogának gyakorlásához hozzájárul, nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007.évi CLII. trövény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
§         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 41. §,42, § és 43/A. §-iban foglalt előzetese összeférhetetlenségi nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 06-53/562-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. zárt borítékban, két példányban Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesternek címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1918/2010./HUM, valamint a munkakör megnevezését: orvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. A pályázókat a pályázat kiírója által e célra létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, illetve a pályázatokat véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Abony Város honlapja, ABony város hirdetőtáblája, Egészségügyi Közlöny ( megjelenésétől függően) - 2010. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni.
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.