Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
2014 évi határozatok

1/2014.(I.13.) számú képviselő-testületi határozat
a Vidékfejlesztési Minisztérium által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok és társulásaik feladatellátásának támogatására kiírt pályázaton történő részvételre vonatkozó döntés meghozataláról

2/2014.(I.17.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata adósságának állam általi átvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges döntés meghozataláról

Z-3/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata részére „Önkormányzatiság útjai egy változó világban" ÁROP-3.A.2-2013-0007 kódszámú pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek ellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-4/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban „ 1 db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 db 5 m3 –es nyitott konténer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-4/2014. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete

Z-4/2014. (I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete

Z-5/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról

Z-6/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadására

Z-7/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről

8/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi munkájáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

9/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2014. évtől történő működtetésére

10/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely és a Városi Sportcsarnok igazgatása összevonásának vizsgálata

11/2014. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat jóváhagyása

12/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
a választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról (II. forduló)

13/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése c. pályázaton való részvételhez tervező cég megbízására

14/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról (2740 Abony, Abonyi Lajos út 8. hrsz. 2380- volt Kostyán István kúria)

15/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról (Abony, Kálvin út 9. hrsz. 3343)

16/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszó 955/1 hrsz. alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlásáról

17/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég megbízásáról

18/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
főépítész feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátására pályázat kiírásáról

19/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására

20/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására

21/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetőségéről egy kínai várossal

22/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
a Bizottságok 2014. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

23/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

24/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a „A belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújítása” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

25/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Abonyi KID Football Club Sporttelephely felújítási programon történő induláshoz” című napirendi pont napirendre történő felvétele

26/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, Szilágyi E. u. 3.) elemi költségvetésének jóváhagyásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról

27/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
közmunka mintaprogram folytatásáról

28/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a 2014. évi városi rendezvényterv jóváhagyásáról

a 28/2014. (II.05.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

29/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
műsorszolgáltató megbízásáról a 2014. évre vonatkozóan

30/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról (I. forduló)

31/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújításáról

32/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi KID Football Club Sporttelephely felújítási programon történő induláshoz tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

33/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Részvétel csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson

34/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Györe Pál abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor elkészítésére Pogány Gábor Benő szobrászművész megbízásáról

35/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek a 0366/56. hrsz.-ú külterületi földrészleten pontatlanul feltüntetett csapadék csatorna nyomvonal javítása kapcsán tárgyalásos-, a 074/2. hrsz.-ú földrészlet és attól keletre eső ~3 ha földterület Ká – különleges állattartó telep övezetre teljes eljárásban módosítása kapcsán településfejlesztési döntés meghozatalára

35/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 1. melléklete

35/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 2. melléklete

36/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek a Pintér és társa Kft. Ceglédi úti telephelyének fejlesztése kapcsán a Gip-2 szabályozási övezeti határok módosítására indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára

37/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

38/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztésére cégek megbízásáról valamint a 173/2013. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

39/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város sport és civil szervezetei részére térítésmentesen biztosított létesítmények használatára keretidő meghatározása

39/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

40/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város víziközmű-vagyonának értékelésére cég megbízásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására cég megbízása, ad-hoc bizottság felállításáról

41/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről

41/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 1. melléklete

41/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 2. melléklete

42/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abony, Klapka György út 11/a. (2018/1 helyrajzi szám) alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról

43/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Piac- Vásárcsarnok (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentésére

44/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Termálfürdő állapotáról szóló beszámolóra

45/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatóról

46/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról

47/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
A társadalmi és civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

47 .sz. melléklete táblázat 2013., évi sportegyesületek tám.

48/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
A virágosítás programban tett intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról

49/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-50/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
Közterület-foglalási díjat megállapító határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-51/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abony, Nagykőrösi út 3. szám alatti 66 m² alapterületű bérlakás ismételt bérbeadásáról

Z-52/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Z-52/2014. (III. 04.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

53/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tájékoztató a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. víziközmű-üzemeltetés helyzetére” című napirendi pont napirendről történő levételéről

54/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a „A víziközmű üzemeltetési tevékenység DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. általi közvetlen ellátása” című napirendi pont napirendről történő levételéről

55/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tájékoztató az ABOKOM Nonprofit Kft. helyzetéről a víziközmű szolgáltatás átadását követően” című napirendi pont napirendről történő levételéről

56/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az „Az Abony 3671/6 hrsz. ingatlanra beérkezett kérelem elbírálására” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

57/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az „Lejárt határidejű határozatok ” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

Z-58/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Kossuth tér 2. III/3. szám valamint a Kossuth tér 3. III/1. szám alatti önkormányzati lakásokra benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról

Z-59/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-60/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban „1 db kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 db 5 m3-es nyitott konténer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-61/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony 3671/6 hrsz. ingatlanra beérkezett kérelem elbírálásáról

62/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
emlékező macskakő elhelyezésre beérkezett kérelem elbírálásáról

63/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

64/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztás kinevezésének támogatásáról

65/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
főépítész feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálásáról és főépítész megbízásáról

66/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzési eljáráson való részvételről

67/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Napló szerkesztőbizottságával valamint kiadásának szabályzatával kapcsolatos döntések meghozataláról

68/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tervének és célfeladatainak megismeréséről

a 68/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

69/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. I. negyedévben végzett munkájáról szóló beszámolóról

70/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – Városi épített örökség megőrzése c. pályázaton való részvétel előkészítéséről szóló beszámolóról

71/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai tábor 2013. évi működéséről szóló beszámolóról

72/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

73/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

74/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Ungár kúria – Abony, Szolnoki út 3.)

75/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Kostyán Andor kúria Vasút út 15.)

76/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (Kostyán István kúria – Abonyi Lajos út 8.)

77/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Márton kúria Abony, Kálvin út 9.)

78/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (Abony, Vasút út 16. sz. alatti Falumúzeum)

79/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóról

80/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosításáról

81/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározásáról

82/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az úthálózat minőségének javításáról

83/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete

a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete

a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete

a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. számú mellékletének mellékletei

84/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a sport célú tevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

a 84/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete

a 84/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete

a 84/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete

a 84/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. számú mellékletének mellékletei

85/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása társulási megállapodását érintő törvényességi felhívásról

86/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

87/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tájékoztató az ABOKOM Nonprofit Kft. helyzetéről a víziközmű szolgáltatás átadását követően” című napirendi pont napirendről történő levételéről

88/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a napirendi pontok sorrendjének módosításáról

89/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. víziközmű-üzemeltetés helyzetéről szóló tájékoztatóról

90/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Víziközmű szolgáltatás jövőbeni ellátásáról

90/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

91/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abokom Nonprofit Kft. 2014. üzleti tervének megismeréséről

92/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Városi Termálfürdő nagymedence burkolatának javítására kivitelező cég megbízásáról

93/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a 0159/1 Hrsz. alatti, rekultivált hulladéklerakó területén, 1,5 MW-os naperőmű létesítésének alternatíváiról

94/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról

95/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési eszközei módosításának előkészítésére a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet gazdasági-kereskedelmi területté minősítése önkormányzati tulajdonból elidegenítéséhez

96/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Tószegi út 63. (4166 hrsz.) szám alatti ingatlan helyi védettség megszűntetésére

97/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a közterületek filmforgatási célra történő használatba adásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról (I. forduló)

98/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Belügyminisztérium által a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő részvételre vonatkozó döntés meghozataláról

99/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének véleményezéséről (Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola)

100/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének véleményezéséről (Somogyi Imre Általános Iskola)

101/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének véleményezéséről (Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola)

102/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének véleményezéséről (Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola)

103/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírásáról

104/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról

105/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Két torony kötvény betétállomány maradvány értékének felhasználására

106/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések meghozataláról

Z-107/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítással történő bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálásáról

108/2014.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat
a Városi épített örökség megőrzése c. pályázati konstrukcióban, a Kostyán Andor kúria teljeskörű felújításához szükséges önerő mértékének meghatározásáról (2740 Abony, Vasút út 15. Hrsz. 4891.)

109/2014.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat
a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása társulási megállapodását érintő törvényességi felhívásról

110/2014.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjának 2013. évi kötelezettségekkel nem terhelt pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyásáról

111/2014 (V.08.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról

112/2014.(V.12.) számú képviselő-testületi határozat
az abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú, természetben a Csillag Zsigmond és Szelei út sarkán lévő, egymással szomszédos belterületi ingatlanok megvásárlásáról

113/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Beszámoló Abony Város közrendjének és közbiztonságának 2013. évi helyzetéről

114/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai Ifjúsági Tábor értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

115/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

116/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
a Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2014. (IV.30.) Önkormányzati rendelete megalkotásához történő hozzájárulás megadásáról, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról

117/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára és az „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat kiépítése tárgyában közbeszerzési cég és bíráló (ad-hoc) bizottság tagjainak megbízására

118/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalására

119/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről

120/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
A Városi Ebédlő tetőcseréjére kivitelező cégek megbízása

121/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
A Márton kúria melléképület bontásához fedezet biztosítása (Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343)

121/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

122/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az intézmények működtetéséről, a közintézmények állapotáról és akadálymentesítéséről valamint az intézményi felújítási terv jóváhagyásáról

123/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések meghozataláról

123/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

124/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az általános tartalék felhasználásáról

125/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Óvodai beiratkozásáról szóló tájékoztatóról

126/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodák szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek valamint a nevelő munkát segítő alkalmazottak számának felülvizsgálatáról

127/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Egészségnap szervezésére kötendő együttműködés véleményezése

128/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-Vásárcsarnok díjainak felülvizsgálatára

129/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának ismertetése és a cégvezető prémiuma

130/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosításáról

131/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

132/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-133/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
az Abokom Nonprofit Kft. 2014. üzleti tervének elfogadására és a hulladékgazdálkodási üzletágának 2014. évi várható veszteségének kezelésére

Z-134/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-135/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről

Z-136/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Közoktatásáért díj adományozásáról

137/2014. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Tanuszoda építéséhez együttműködési szándék kinyilvánításáról

138/2014. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat
137/2014. számú határozat végrehajtása

139/2014. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat
A Pénzügyi Bizottság kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek, és a sporttevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatására vonatkozó átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló jelentés tudomásul vételéről és a maradványösszeg felhasználásáról

140/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a „Jelentés Abony Város pénzügyi helyzetének átvilágításáról az ÁROP 3.A.2 projekt keretében” című napirendi pont levételéről

141/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a „Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójának ellátása” című napirendi pont levételéről

142/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
egészségnap szervezésére kötendő együttműködés véleményezése

143/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
nyílt ülés napirendi pontjai sorrendjének módosítása

144/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
az abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú belterületi ingatlanok (Lidl-telek) megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról

a 144/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

145/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal 2013. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjedő munkájáról

146/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a Vadaspark bérbeadásáról szóló szerződésben foglaltak teljesüléséről

147/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a Vadaspark bérleti szerződés módosítás elfogadásról

148/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a POWER Karate SE kérelmének elbírálásáról

149/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft., 2014. II. negyedévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

150/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési eszközei módosítása a belterület 3305. hrsz., vagy 2071. hrsz. alatti földrészletek Vt1 - településközpont vegyes területté minősítése tanuszoda építéséhez (Játszótér)

151/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési eszközei módosítása a belterület 3305. hrsz., vagy 2071. hrsz. alatti földrészletek Vt1 – településközpont vegyes területté minősítése tanuszoda építéséhez („Kis Focipálya”)

152/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról

153/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról

154/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Polgármesteri Hivatal központi fűtésének korszerűsítéséről

Z-155/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város úthálózat minőségének javítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása

a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-156/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város víziközmű vagyonértékelése tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról

157/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a „Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtéséhez szükséges eszközbeszerzés” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

158/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozó döntések meghozataláról

159/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Jelentés Abony Város pénzügyi helyzetének átvilágításáról az ÁROP 3.A.2 projekt keretében

159/2014. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

160/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására

161/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Abokom Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésmegkötésére

162/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési tervének a Gergely utca 4. szám alatti ingatlant érintő rendelkezéseire vonatkozó törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozataláról

163/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek külterületen a 0366/56 hrsz. alatti földrészleten tévesen jelölt csapadék csatorna nyomvonal törlése módosításra indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerint érkezett vélemények jóváhagyásáról

164/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek külterületen a 074/2. és részben a 076/1 hrsz. alatti földrészletek különleges állattartótelep övezetbe sorolása módosításra indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozataláról

165/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a Márton kúria északi melléképületével kapcsolatos döntések meghozataláról (Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343 műemléki törzsszám:6878)

166/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
házhozmenő szelektív hulladék gyűjtéshez szükséges eszközbeszerzésről

Z-167/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
„Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára és az „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat kiépítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása

Z-168/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére „víziközmű vagyonértékelése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-169/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a lakásbérleti díjhátralékok ledolgozásának lehetősége a szociális építőtábor koncepciója alapján

170/2014.(VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról

171/2014.(VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-172/2014.(VIII.18.) számú képviselő-testületi határozat
a II. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó szerződés módosításáról

Z-173/2014.(VIII.18.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata részére „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapításáról

Z-174/2014.(VIII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

175/2014.(VIII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft által vállalt intézmény felújítási terv teljesüléseiről és az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatti volt Könyvtár átalakításának többletköltségeiről, tanévkezdés feltételeiről

176/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
nyílt ülés napirendi pontjai sorrendjének módosításáról

177/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a „A 17. számú, nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

178/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az „Abony, volt Könyvtár Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban munkálatok elvégzésére fedezet biztosítása” című napirendi pont felvételéről

179/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről

180/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az egészségügyi ellátás helyzetétől

181/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodák 2013/2014. nevelési év végi beszámolójának elfogadásáról

182/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a növények telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos döntés meghozataláról

183/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosításáról

184/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014. I. félévi pénzügyi teljesítési adatairól

185/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról

186/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a térfigyelő rendszer karbantartási feladatainak ellátására cég megbízása

187/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésre alkalmas önkormányzati ingatlan biztosítására

188/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésre alkalmas önkormányzati ingatlan biztosítására

189/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Köztársaság út 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó kérelem elbírálásáról

190/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadására

191/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-Vásárcsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. hrsz. 859/4 hrsz) található üzlethelyiség bérbeadására beérkezett pályázat elbírálására

192/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az ÁROP -3.A2-2013 pályázat keretében döntéshozatal előkészítését, lebonyolítását , dokumentálását segítő informatikai rendszer beszerzéséről

193/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Alapító okiratának módosításáró

194/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

195/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

196/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Kálvin u. 9. sz. volt Márton kúria északi melléképületre megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

197/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Márton kúria portikusz helyreállítására kivitelező cég megbízásáról Abony, Kálvin u. 9. hrsz. 3343 műemléki törzsszám:6878

198/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

199/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony, volt Könyvtár Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban munkálatok elvégzésére fedezet biztosításáról

Z-200/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Z-201/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
„Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára és az „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-202/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-202/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-203/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat részére „HULEJAF-2013-0002 pályázat keretén belül „Házhozmenő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-203/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-204/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a „Virágos Abonyért” cím adományozásáról

Z-205/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a 17. számú , nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

206/2014.(IX.09.) számú képviselő-testületi határozat
a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendeletet, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet érintő törvényességi felhívással kapcsolatos döntések meghozataláról

207/2014.(IX.09.) számú képviselő-testületi határozat
a 2007. évben elvégzett Abony Város Önkormányzat intézményeinek világításkorszerűsítési munkáinak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóról

208/2014.(IX.09.) számú képviselő-testületi határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi csatlakozására

Z-209/2014.(IX.09.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

210/2014.(IX.22.) számú képviselő-testületi határozat
maradvány pénz terhére itatott, mart aszfalttal utak javításáról

211/2014.(IX.22.) számú képviselő-testületi határozat
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezésére vonatkozó szerződésben rögzített kivitelezési határidő meghosszabbítására vonatkozó szerződésmódosítás felbontásáról

212/2014.(IX.22.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek a Szolnoki út 3671/6. hrsz. alatti földrészlet Gksz2 – gazdasági kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolása módosításra indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozataláról

213/2014.(IX.22.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Polgármesteri Hivatal kazán cseréjéről

214/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat
az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, KEOP-1.2.0/09-11 2013-0006, további rekonstrukciós munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása” című napirendi pont levételéről

215/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat
alpolgármester megválasztásáról

Z-216/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-217/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a „HULEJAF-2013-0002 pályázat keretén belül „Házhoz menő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

218/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a napirend módosításáról

Z-219/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a Pénzügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-220/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-221/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a Humánpolitikai Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-222/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a Gazdasági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-223/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
„Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006, további rekonstrukciós munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

224/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

225/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

226/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a képviselők tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálata

227/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás döntéshozó szervébe tagdelegálására

228/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodai felvételi körzethatárok módosítására

229/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosításáráról szóló 130/2014. (V.22.) sz. képviselő-testületi határozat módosítására

230/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ismételt megindítására

231/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abony, Báthory út 2. szám alatti, Városi Polgárőrség által ingyenesen használt irodahelyiségre vonatkozó kérelmének elbírálásáról

232/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására cég megbízása

233/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
a térfigyelő rendszer karbantartási feladatainak ellátására cég megbízásáról

234/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2014. évi garanciális bejárásokról

235/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
a bírálat alatt lévő és a már elnyert pályázatok alakulásáról

236/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadására

Z-237/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozásáról

Z-238/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Díszpolgár és posztumusz díszpolgári cím adományozásáról

Z-239/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről

242/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a 2014. évben elvégzett belterületi utcák burkolat-felújítási munkálataira igazságügyi szakértői vizsgálat kezdeményezéséről

Z-243/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása

Z-243. melléklete

Z-244/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Közművelődéséért díj adományozásáról

Z-245/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Apponyi Albert utca 3. (hrsz: 51) szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Z-246/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-Vásárcsarnok kivitelezése kapcsán felmerült kötbér igénnyel kapcsolatos intézkedések megtételére

247/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft., 2014. 07.01. és 2014. 11.10 közötti időszakban végzett tevékenységérő szóló beszámoló elfogadásáról

248/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere” című pályázat megvalósítása során, a Művelődési Ház projektelem eszközbeszerzésével kapcsolatos szabálytalansági eljárásra benyújtott jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos döntés meghozataláról

249/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában döntések meghozataláról

250/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Márton kúria déli melléképülete - Abony, Kálvin út 9.)

251/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (volt Márton kúria Abony, Kálvin u. 9.)

252/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Kostyán István kúria - Abony, Abonyi Lajos u. 8.)

253/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (volt Kostyán Andor kúria - Abony, Vasút út 15.)

254/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Abony, Szolnoki út 3. – volt Ungár kúria)

255/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Falumúzeum - Abony,Vasút út 16.)

256/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről

257/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a városi főépítész megbízási szerződésének módosításáról

258/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatos szándéknyilatkozat megadásáról

259/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. részére padkázás és árok kialakításra fedezet biztosításáról

260/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Imre utca ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak elvégzéshez szükséges döntések meghozatala

261/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
víziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról

262/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a növények telekhatárhoz mért legkisebb telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)

263/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának ( HEP) az „Önkormányzatiság útjai egy változó világban” című, ÁROP-3.A.2-2013-0007 jelű pályázat keretén belül történő felülvizsgálatáról

264/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a sajtóreferensi feladatok ellátásáról

265/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal létszámának felülvizsgálatáról

266/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapítására

267/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város sport és civil szervezetei részére térítésmentesen biztosított létesítmények használatára időkeret meghatározása

267. melléklete

268/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására cég megbízására

269/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az értékbecslői feladatok ellátására cég megbízásáról

270/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a földmérési feladatok ellátására vonatkozó keretszerződés megkötéséről

271/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról

272/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének elfogadásáról

273/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodák alapító okiratainak módosításáról

Z-274/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére az „Abony Város szennyvíztisztító telepének további rekonstrukciós munkáinak megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

275/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
a „Belterület utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” megnevezésű munkálatokról

276/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának módjáról

277/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
A helyi közfoglalkoztatási feladatok ellátásának továbbá az ehhez kapcsolódó 1 státusznak, bér és járulékainak az ABOKOM Kft. részére történő átadására

277. 1. melléklet

277. 2. melléklet

277. 3. melléklet

278/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata

279/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet Gksz – gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területté minősítésére

279. melléklete

280/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2015. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyásáról

280 melléklete

281/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
a települési adóról szóló rendelet megalkotására

282/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról